GRADERINGSSYSTEM

Vår träning handlar om att hela tiden utvecklas, såväl kunskap, självkännedom, fysik och mental inställning. 


I slutet av varje termin håller vi en gradering. Du som elev som bedöms ha nått kunskapskrav för nästa bältesfärg bjuds då in till denna gradering där du får visa prov på dina färdigheter. I de lägre bältesgraderna sker detta i grupp, när man avancerat sker det till stor del indviduellt.


Som ny elev börjar du alltid med 10:e kyu, dvs vitt bälte.


Även om de flesta strävar efter att gradera sig är det i sig inget självändamål. Det viktigaste är att du når egen utveckling och känner att träningen i sig är givande.

SVART BÄLTE

Grad: 3:a dan = 3 streck

Grad: 2:a dan = 2 streck

Grad: 1:a dan = 1 streck (eller helt svart)

BRUNT BÄLTE

Grad: 1:a kyu = 1 streck

Grad: 2:a kyu

GRÖNT BÄLTE

Grad: 3:a kyu = 2 streck

Grad: 4:a kyu = 1 streck

Grad: 5:a kyu

GULT BÄLTE

Grad: 6:e kyu = 2 streck

Grad: 7:e kyu = 1 streck

Grad: 8:e kyu

VITT BÄLTE

Grad: 9:e kyu = 1 rand

Grad: 10:a kyu

GRUNDTEKNIK

Karatens terminologi innehåller 4 huvuddelar: Dachi (Ställning), Uke (Blockering), Geri (Spark) and Zuki (Slag)

Nedan hittar du den grundteknik som vår klubb tittar efter under ett betyg.

DACHI - STÄLLNING

Zenkutsu-dachi

Neko-ashi-dachi 

Shiko-dachi

Sanchin-dachi

Heiko-dachi

Kiba-dachi

UKE - BLOCKERING

Age-uke

Uchi-uke

Gedan-barai

GERI - SPARK

Mae-geri

Mawashi-geri

Yoko-geri kekomi

ZUKI - SLAG

Oi-zuki

Gyaku-zuki

...

KATA

Kata är ett japanskt ord som beskriver detaljerade rörelsemönster praktiserade antingen solo eller parvis. Karate kata utförs som en specificerad serie av olika rörelser, med steg och vridning, samtidigt som man försöker upprätthålla perfekt form.

Följande lista över katas är en indikation på vad studenten behöver demonstrera under en betygsättning.


För att betygsätta upp till en bälte måste eleven känna till tillhörande kata och (för högre grad) alla tidigare katas.


Till exempel, för Gult 1-streck, krävs att studenten känner till alla katas från Go Uke till Pinan Shodan.


Från Gult 2 streck och högre krävs att studenten visar förmågan att använda marktekniker under kumite.


Från Grönt och högre ska studenten visa förståelse för Bunkai.

BÄLTESGRAD

KYU

BÄLTE

KATA

BUNKAI

KUMITE

Vitt

10


Vitt med gult streck

9


Endast grundtekniker

Gult

8


Go Uke

Empi Roppo
Gult 1 streck

7


Pinan Nidan
Gult 2 streck

6


Pinan Shodan


Ja


Shoto Roppo


JaGrönt

5


Pinan Sandan

Ja

JaGrönt 1 streck

4


Pinan Yondan

Ja

JaGrönt 2 streck

3


Sanshin

Ja

Ja


Pinan GodanBrunt

2


Tensho

Ja

Ja
Annanko
Bassai DaiBrunt 1 streck

1


Kosokun Dai

Ja

JaSvart