DOJO


Dojon är en plats där vi tränar både fyskiskt och mentalt. Eleverna skall respektera dojon.


All kampsport omfattas av mer än bara fysisk träning och mental inställning. Det finns en stor del som berör regler och respekt gentemot sina medmänniskor, träningskompisar, sin dojo och sist men inte minst sin sensei.

Dojo-regeln

1.


Ta av dig skorna när du kommer in på klubben och sätt dem åt sidan före bänken. Kommer du tidigt till Dojon, sitt då ner tyst och vänta tills din träning börjar. Tystnad gäller även vid pågånde träning. 

2.


Hygien är väldigt viktigt, därför ber vi alla som tränar hos oss att hålla god hygien. Klippa naglar, användandet av deoderant, etc.

Din gi (dräkt) ska alltid vara hel och ren. Vi tränar nära varandra – håll därför din dräkt ren och fräsch.


Samtliga graderade ska bära Gi vid träning. 

3.


Om du kommer för sent till träningen ställ dig i dörröppningen och vänta på att bli insläppt.

4.


När du går in/ut från dojon bugar du först mot shomen (framåt i träningslokalen) Därefter bugar du mot de högre gradererade.

När du går in/ut från en tom dojo bugar du mot shomen.

5.


När instruktören och yudansha (dan-graderade) kommer in i dojon visar du respekt genom att stående hälsa.

6.


Det är inte tillåtet att ta av sig någon del av sina träningskläder under träningen. Du ska vara klädd i dina tränings kläder innan du går in i dojon.


Det är inte heller tillåtet att bära någon typ av smycken under träning, det gäller även percing kan du inte ta av den ska den tejpas. 

7.


Du får inte lämna din plats (eller dojon) utan att ha instruktörens tillåtelse. Om du får tillåtelse att lämna din plats ska du gå bakom den rad du står i.

Gå inte mellan instruktören och de som tränar, eller framför andra i ledet. Gå på toaletten innan träningen för att undvika att avbryta lektionen för toalettbesök.

8.


Det är inte tillåtet att svära, skratta, fnissa, prata under träningen.

Att uppnå en högre grad är inte en orsak till att uppträda slappt eller familjärt i dojon.

Behandla de andra eleverna och träningen med respekt och allvar.

Gör alltid ditt bästa under träningen och ha en respektfull inställning till det du tränar.

9.


Lyssna noga när du blivit instruerad och bekräfta alltid instruktionerna med “osu”. Om du behöver fråga något ska du räcka upp handen och vänta tills instruktören ser detta. Tacka alltid för svaret med “osu”.

10.


 När du tränar kumite med någon som har högre grad eller dangrad ska du göra ditt bästa men visa alltid respekt för din motståndares erfarenhet och grad.

11.


Instruktören ska alltid tilltalas med den titel denne har förvärvat:

1:a-2:a dan = sempai (senior)

3:e-4:e dan = sensei (lärare)


Använd inte instruktörens förnamn, det gäller både i dojon och angränsande områden.

Kom ihåg att även en instruktör med kyu-grad (färgbälten) tilltalas med sempai.